O Sklepie

 

     Sklep internetowy LOGISTYKA MAGAZYNOWA dostępny pod adresem internetowym sklep.logistyka.biz.pl prowadzony jest przez firmę LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 54 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000067144 NIP PL6782677776 REGON 351565316